Naboorientering om Kavsbjerggård

Den potentielle køber til Kavsbjerggård har givet sine plantegninger til kommunen, som nu sender tegningerne til nabohøring.

Bestyrelsen i Landsbylauget har tidligere været i kontakt med den potentielle til Kavsbjerggård, hvor han fortalte om sine planer med gården.

De ønsker at indrette 10 leje-lejligheder. Gårdspladsen skal bevares som opholdsområde for beboerne, så der ikke bliver parkering dér. I stedet indrettes der parkering for 4 boliger i den gamle lade og for 6 boliger mod Kavsbjerglund.

Bevaring af gården og dens karakter

De ser gårdens nuværende karakter som attraktiv for de kommende lejere og vil bevare så meget som muligt af det gamle. Det vil sige, at bygningerne bliver stående, tagene fornyes, og at der indrettes beboelse på 1. sal.

Bestyrelsen ser meget positivt på forslaget, da det ser ud til at køberen vil gå meget langt for at bevare gården og dens karakter. Vi  ser det desuden som nær sidste udkald, inden gården forfalder så meget, at der ikke kan rettes op på det.

Bemærkninger til sagen skal fremsendes til kommunen senest den 7. januar 2015. Den hastige sagsbehandling er i overensstemmelse med de ønsker, som Landsbylauget fremlagde for kommunen ved sidste halvårsmøde.

Se:

Skriv et svar