Kavsbjerggård

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kavsbjerggård er Gl. Skovlundes sidste firlængede gård og er beliggende ud til den tidligere forte.

Hovedhuset fra 1830 er med sin centrale placering i landsbyen en kulturhistorisk vigtig bygning .  Længerne fra 1882 og 1925 er væsentlige for gårdens struktur.

Hovedhuset er karakteriseret med sine 4 skorstene, småsprossede vinduer og fyldningsdøre. Den har en flot allé og en markant port ind til gårdspladsen med toppede brosten.

Vigtigt at bevare gården

Kavsbjerggård er en af de bygninger, der har størst betydning for landsbymiljøet i Gl. Skovlunde, og det er helt afgørende, at gården bliver bevaret med sit nuværende præg.

Desværre har gården stået ubrugt i mere end 20 år, og der ses efterhånden en del forfald. De ligger Landsbylauget meget på sinde, at der meget snart findes en løsning på bevaring af gården. Der er dog tale om privat ejendom, hvor det er op til ejeren at sikre bevaringen.

Første forsøg på salg af gården mislykkedes

I 2010 var der interesse fra et byggefirma i at renovere og ombygge gården til boliger. Projektet var baseret på nedrivning af længerne og genopbygning med mere tidssvarende bygninger.

Landsbylauget var positive over for, at der blev gjort noget ved gården, men anbefalede at man undersøgte, om det ikke var muligt at bevare de originale bygninger eventuelt med hjælp fra Museet Kroppedal, inden man skred til nedrivning.

Desværre fik det angiveligt køberen til at miste interessen.

Nu er gården endeligt solgt

Nu er gården solgt til en ejendomsudvikler, der vil udnytte gårdens originale kvaliteter som centrale værdier for de 10 nye boliger, der skal indrettes.

Køberen har siden november 2014 været i positiv dialog med Landsbylauget, så kunne afstemmes idéer og holdninger til projektet.

Landsbylauget havde sammen med Lokalrådet sit halvårsmøde med kommunen primo december 2014, hvor den positive indstilling blev drøftet. Projektet blev herefter sendt til nabohøring af kommunen, og i januar.

Projektet blev uden bemærkninger godkendt af kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 27. januar 2015.

Det ser endeligt ud til, at gården bliver reddet.

Læs om nabohøringen

Se Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare