Bevaringsvejledning

Et redskab for både kommunen og beboerne

Bevaringsvejledningen har til formål at sikre bevaring af landsbyens særegne miljø. Den udgør sammen med Lokalplan 104 grundlaget for kommunens administration af Gl. Skovlunde, og den fungerer som beboernes redskab til inspiration og vejledning, når der skal foretages ændringer.

Samarbejde ved udarbejdelse og anvendelse

Udarbejdelsen er sket i et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Gl. Skovlunde Landsbylaug, Skovlunde Lokalråd og Museet Kroppedal med udgivelse i januar 2007.

Samarbejdet videreføres i den løbende udvikling af landsbymiljøet blandt andet i form af møder 2 gange årligt.

Brug vejledningen til dine planer

Hvis du bor i Gl. Skovlunde, og du vil ændre dit hus eller din have, bør du læse i vejledningen først, dels så du ikke risikerer at få dit projekt underkendt, og ikke mindst fordi du på den måde bidrager bedst muligt til den udvikling af landsbymiljøet, som vi ønsker.

Tal gerne med bestyrelsen i Landsbylauget, hvis du er i tvivl.

Hent vejledningen her (pdf).

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare