Lokalplan nr. 104 for Gl. Skovlunde

Lokalplanen fastlægger i hovedtræk:

  • den eksisterende bebyggelsesstruktur bevares
  • bevaringsværdige bygninger skal udpeges
  • områdets bygninger kan om- og tilbygges med respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter
  • området foruden boliger også kan indeholde bebyggelse til offentlige formål og kollektive anlæg samt erhverv, der kan indpasses uden gener for omgivelserne
  • den eksisterende beplantningsstruktur udvikles i overensstemmelse med områdets karakter af landsbymiljø
  • gadekæret bevares.

Lokalplan 104 blev til i et samarbejde mellem Skovlunde Lokalråd og kommunen og efter dannelsen af Gl. Skovlunde Landsbylaug også dette. Lokalplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2006 og publiceret i marts 2007.

Læs lokalplanen på kommunens hjemmeside.

Hent lokalplanen som pdf.

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare