Afgørelser truffet af kommunen

gavel

Vejrummet  i Gl. Skovlunde er meget forskelligartet, og det er derfor vanskeligt at definere præcise retningslinjer for bevarelsen heraf i selve lokalplanen. I stedet for beskrives karakteristika for landsbymiljøet i bevaringsvejledningen.

Det giver kommunen fleksibilitet i deres afgørelser. Formålet med samarbejdsaftalen er blandt andet at afstemme, at kommunens måde at afgøre sagerne på harmonerer med det, som Landsbylauget og Skovlunde Lokalråd ønsker for landsbymiljøet.

Her kan ses de afgørelser, som kommunen har truffet.


Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare