Afgørelse i ombygning af Kavsbjerggård

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teknik- og Miljøudvalget i kommunen havde den 27. januar møde om Kavsbjerggårds nye ejers ansøgning om at ombygge Kavsbjerggård.

Landsbylauget havde i sit svar til nabohøringen bedt om, at Kroppedal blev hørt om den ydre fremtræden af vinduer og tage. Kommunen valgte dog selv at vurdere, at de påtænkte ændringer var i overensstemmelse med bevaringsvejledningen, og beslutningen blev at efterkomme ansøgningen uden bemærkninger.

Se afgørelsen her.

Skriv et svar