Kontingent

Kontingentet for at være medlem af Gl. Skovlunde Landsbylaug er 200 kr. årligt.

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen og gælder for det efterfølgende regnskabsår. Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at man har betalt sit kontingent.

Kontingentet kan indbetales på konto nr.  5043 1186605 (Jyske Bank) eller med Mobile Pay til 28572231 (Dorthe Thomsen) , i begge tilfælde med angivelse navn og adresse.

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare