Kontingent

Kontingentet for at være medlem af Gl. Skovlunde Landsbylaug er 200 kr. årligt.

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen og gælder for det efterfølgende regnskabsår. Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at man har betalt sit kontingent.

Kontingentet kan indbetales på konto nr.  6620 3975970 (Coop Bank) eller med Mobile Pay til 28572231 (Dorthe Thomsen). Husk ved indbetalingen at angive navn og adresse, så betalingen kan registreres rigtigt.

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare