Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt senest 1. marts.

Den ordinære generalforsamling indkaldes ved brev med mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, hvis den selv ønsker det, eller hvis mindst 25% af medlemmerne begærer det.

Indkaldelsen skal indeholde de emner, der ønskes behandlet. Andre emner kan ikke behandles.

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare