Samarbejdsaftale

samarbejde

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune, Skovlunde Lokalråd og Gl. Skovlunde Landsbylaug for at sikre, at lokalplanen og bevaringsvejledningen for Gl. Skovlunde anvendes aktivt  til at bevare landsbymiljøet i Gl. Skovlunde.

Der holdes møder i april og oktober, hvor der drøftes planer og forhold omkring Gl. Skovlunde.

Ved møderne kan Gl. Skovlunde bringe ting frem i forhold til kommunen, og  kommunen i forhold til Gl. Skovlunde. Det forudsætter, at kommunen ser Landsbylauget som repræsentant for Gl. Skovlunde, hvilket igen forudsætter, at en væsentlig del af Gl. Skovlunde er medlem af Landsbylauget.

Se samarbejdsaftalen her (pdf).


  Bredbåndsprojekt

  I forbindelse med etableringen af belysningsprojektet vil der, de steder det er muligt, blive lang trækrør ned samtidig som kan benyttes til etablering af bredbånd.  Det endelig omfang og hvor trækrørene bliver ilæg er ikke endelig kortlagt endnu. Det afhænger bland andet af om der ligger gasrør i jorden. Trækrør kræver en respekt afstand til gasrør på 1m, derfor kan der være områder hvor trækrørene ikke kan komme i jorden.

  Trækrørene vil desuden kun blive ilagt de steder hvor der foretages lændegravninger til belysningsprojektet.

  Der bliver ikke ilagt fiber, da dette ikke er tilladt for kommunen iht lovgivningen.

  Da der nu etableres et tomrørs net, vil det formentlig være muligt at få bredbåndsforbindelse helt ind i det gamle Skovlunde.

  Det som nu skal drøftes er hvordan det videre ønskes, der er tre muligheder:

  1. Helt at takke nej

  2. Bede en Internetleverandør etablere infrastrukturen.

  3. Selv at stå for infrastrukturen, altså etablere en bredbåndsforening, i stil med antenneforeninger.

  Der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

  Beder man en internetleverandør om at stå for infrastrukturen, så bliver man formentlig også "låst/bundet" til den pågældende leverandør. Etablerings udgifterne er forholds små, idet  udgiften kun bliver at få gravet fiberen ind til ejendommen. Derimod bliver de mdr. udgifter væsentlige højere.

  Ønskes det selv at stå for etablering af infrastrukturen, så ejes denne af den pågældende forening, og kan derved frit vælge udbyder, dette giver en konkurrence imellem leverandørerne og mulighed for at "sælge" pladen på egne fiber. Ulempen er naturligvis, at etablerings omkostningerne er ganske væsentlige men fordelen er at den månedlige udgift derimod bliver meget billig.

  Om den ene eller anden løsning vælges så kræver det at der kan samles en tilpas gruppe/mængde at grundejere som vil have fiber ind til deres ejendom, så dels at det kan blive en rentabel investering for en fiberudbyder/foreningen.

  Derfor vil blive indkaldt til en generel forsamling til afholdelse  mandag den 16/1 fra kl 19-21, hvor der udover de alm punkter også vil blive drøftet om der er stemning for etablering af en "bredbåndsforening" eller om en af de andre muligheder ønskes.

  Vedhæftet er slideshow fra præsentationen på rådhuset.

  bredbaandsprojekt

  ”Læs

  Referat af ½ årsmøde den 07/02-15

  Hermed referat af det senest ½ årsmøde med Ballerup Kommune, Landsbylauget og Lokalrådet.

  Træregistrering Kavsbjerggård - bilag til ref dec15

  referat halvårsmøde dec15

  ”Læs

  ½ årsmøde med Ballerup kommune

  Hej Alle.
  Nu er det igen ved at være tid til det ½-årlige, ½-årsmøde med Ballerup kommune.
  I den forbindelse ville Vi, i landbylauget høre om der var nogle emner, I kunne tænke Jer vi fremførte over for kommunen.
  Det kan være sig stort som småt.
  Så er der noget I kunne tænke jer vi berører af emner, så skriv endelig en kommentar til dette indlæg.
  Mvh
  Bestyrelsen

  ”Læs

  ½ års møde med Ballerup Kommune, afholdt den 19/5-15

  Der blev afholdt ½års møde med Ballerup Kommune den 19/5-15

  Vedhæftet er ref fra mødet.

  referat halvårsmøde maj15

  ”Læs

  ½ års møde med Ballerup kommune afholdt den 7/12-15

  Vedhæftet er referat fra ½ årsmøde med Ballerup kommune, afholdt på rådhuset den 07/12

  referat halvårsmøde dec15

  ”Læs

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare