Persondatapolitik (GDPR)

Vi indhenter kun personlige data i de tilfælde, hvor det er relevant for os, og vi vil kun indhente personlige data, hvis det er relevant for din aktivitet hos Gl. Skovlunde Landsbylaug. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personlige data overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine personlige data, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvortil de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at modtage informationer fra os, har vi brug for at indsamle visse personlige data for at kunne gennemføre aktiviteten og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Den dataansvarlige
Vi opbevarer ikke personlige data krypteret. Vi overfører ikke personlige data krypteret eller i det hele taget. Oplysninger afgivet til www.gammelskovlunde.dk gives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Gl. Skovlunde Landsbylaug har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du ifgl. Persondataforordningen (GDPR) og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Gl. Skovlunde Landsbylaug på mail: dorthethomsen1@hotmail.com.

Formål
Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig nyheder og informationer. Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev og som svar på henvendelser. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af personlige data er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du ikke ønsker at opgive de personlige data, som er påkrævet for at kunne sende nyhedsbrev og informationer, vil vi desværre ikke kunne sende disse informationer til dig. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af e-mails) vil blive slettet efter 5 år efter afgivelse, hvis der ikke længere er behov for at opbevare dem med henblik på opfyldelse af det formål til hvilket, de er afgivet.

Andre modtagere af personlige oplysninger
Vi sælger og videregiver ikke dine personlige data til tredjemand, og vi overfører ikke dine personlige data til tredjepart.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: • At få adgang til og få rettet/ændret dine personlige data • At få slettet personlige data • At bede om begrænset behandling af dine personlige data • At få data overført • At gøre indsigelse mod anvendelse af dine personlige data.

Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du at få foretaget en af overstående handlinger, bedes du kontakte os på mail: dorthethomsen1@hotmail.com.

Et miljø, der er værd at bevare