Gl. Skovlundes historie

Gl. Skovlundes nuværende bebyggelse strækker sig tidsmæssigt fra 1700- og 1800-tallet op til nyeste tid. Selv om ombygninger og almindelig vedligeholdelse har udskiftet en stor del af de oprindelige byggematerialer, så er mange af de ældre huses beliggenhed og karakter den samme, hvilket også kan siges om nyopførelser, der er foretaget på samme sted. Som eksempel herpå kan nævnes skolen opført 1884, og sprøjtehuset 1874/75, begge steder lå der tidligere en bygning på grunden med præcis samme funktion. En del af Skovlundes bebyggelse er fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor en omfattende ildebrand hærgede byens nordre side. Fire bindingsværksgårde (Lillevangsgård, Skovlundegård, Rosenlund og Ellekilde) samt nogle huse nedbrændte, og nye grundmurede stuehusbygninger blev opført, hvoraf de tre stadig eksisterer.

Huse fra forskellige tider ligger således blandet, og mange huse fremtræder som resultatet af forskellige større eller mindre ombygninger, ligesom en del af bebyggelsen er af nutidig dato. Tidligere bindingsværkshuse har måske fået facaden omsat til grundmur, nogle steder er husene forlængede, forhøjede eller har på anden måde skiftet udseende, men det er sket inden for landsbyens gamle område og har præg af stille forvandling og vækst gennem århundreder. Disse “historiske huse” fortæller samtidig en del om landsbybeboernes historie fra dag til dag gennem årtier og århundreder. Det er beboerne, der tilsammen har skabt byen og været med til at holde den oppe gennem skiftende tider og under skiftende vilkår.

I 2007 blev der vedtaget en lokalplan for Gl. Skovlunde for at bevare landsbyens særlige miljø.

Et miljø, der er værd at bevare