Vedtægter

Vedtægterne kort

Gl. Skovlunde Landsbylaug har til formål at varetage fælles interesser for beboerne i Gl. Skovlunde i forbindelse med bevarelse og videreudvikling af landsbymiljøet i Gl. Skovlunde.

Det er frivilligt at være medlem, og alle husstande i Gl. Skovlunde kan være medlem.

Der er generalforsamling 1  gang årligt senest 1. marts, hvor bestyrelsen vælges og kontingentet fastsættes.

Den fulde ordlyd

Vedtægterne i sin fulde ordlyd kan hentes her (pdf).

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare