Lokalplan og samarbejde

Gl. Skovlunde er omfattet af Lokalplan 104, som ikke kun har til hensigt at bevare landsbyen i Gl. Skovlunde som den er, men også at sikre at den udvikling der uafværgeligt sker, bærer i retning af at fremme landsbymiljøet i stedet for at fjerne sig fra det.

Med lokalplanen er der derfor lavet en bevaringsvejledning, som giver retningslinjer og inspiration til at understøtte den nordsjællandske byggestil, der kendetegner Gl. Skovlunde, og som skal bevares.

Lokalplanen, som kommunen skal administrere efter, er bevidst ikke gjort alt for restriktiv, da vi alle jo gerne vil have frihed til at indrette vores ejendom. I stedet skal bevaringsvejledningen give grundlag for en kultur i området, der dyrker landsbymiljøet og regulerer bevaringen ad den vej.

Det er Landsbylauget opgave, at fremme og støtte denne kultur så der ikke er for meget behov for administrativ indblanding. Det er netop det, der er grundlaget for den samarbejdsaftale og de samarbejdsmøder, som Landsbylauget har med kommunen.

Kommuneplanen danner de overordnede rammer for lokalplanen.

Læs mere om:

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare