Møde med kommunen 30.10.2014

logo_online

Den 30. oktober 2014 havde landsbylaugets bestyrelse sit normale halvårsmøde med kommunen, hvor der blandt andet blev talt om trafik og om Kavsbjerggård.

Trafik

På mødet blev der talt om trafik, herunder mulighederne for – i forbindelse med udviklingen af bymidten – at åbne Gl. Skovlundevej mod Boulevarden og at åbne Lystoften, så trafikken fra de områder ikke behøver at køre ad Ejbyvej og belaste opholds- og legeområdet der. Kommunen opfordrer til, at vi kommer med en samlet henvendelse fra lokalområdet.

Kavsbjerggård

Landsbylauget informerede om, at de havde fået en henvendelse fra en potentiel seriøs køber af Kavsbjerggård. Køberen var bekymret for en langsommelig sagsbehandling i kommunen, og Landsbylauget opfordrede derfor kommunen til at sikre en hurtig sagsbehandling, så køberen kunne blive færdig med sit projekt allerede i 2015.

Læs hele referatet her.

Skriv et svar