Bredbåndsprojekt

I forbindelse med etableringen af belysningsprojektet vil der, de steder det er muligt, blive lang trækrør ned samtidig som kan benyttes til etablering af bredbånd.

Det endelig omfang og hvor trækrørene bliver ilæg er ikke endelig kortlagt endnu. Det afhænger bland andet af om der ligger gasrør i jorden. Trækrør kræver en respekt afstand til gasrør på 1m, derfor kan der være områder hvor trækrørene ikke kan komme i jorden.

Trækrørene vil desuden kun blive ilagt de steder hvor der foretages lændegravninger til belysningsprojektet.

Der bliver ikke ilagt fiber, da dette ikke er tilladt for kommunen iht lovgivningen.

Da der nu etableres et tomrørs net, vil det formentlig være muligt at få bredbåndsforbindelse helt ind i det gamle Skovlunde.

Det som nu skal drøftes er hvordan det videre ønskes, der er tre muligheder:

1. Helt at takke nej

2. Bede en Internetleverandør etablere infrastrukturen.

3. Selv at stå for infrastrukturen, altså etablere en bredbåndsforening, i stil med antenneforeninger.

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

Beder man en internetleverandør om at stå for infrastrukturen, så bliver man formentlig også “låst/bundet” til den pågældende leverandør. Etablerings udgifterne er forholds små, idet  udgiften kun bliver at få gravet fiberen ind til ejendommen. Derimod bliver de mdr. udgifter væsentlige højere.

Ønskes det selv at stå for etablering af infrastrukturen, så ejes denne af den pågældende forening, og kan derved frit vælge udbyder, dette giver en konkurrence imellem leverandørerne og mulighed for at “sælge” pladen på egne fiber. Ulempen er naturligvis, at etablerings omkostningerne er ganske væsentlige men fordelen er at den månedlige udgift derimod bliver meget billig.

Om den ene eller anden løsning vælges så kræver det at der kan samles en tilpas gruppe/mængde at grundejere som vil have fiber ind til deres ejendom, så dels at det kan blive en rentabel investering for en fiberudbyder/foreningen.

Derfor vil blive indkaldt til en generel forsamling til afholdelse  mandag den 16/1 fra kl 19-21, hvor der udover de alm punkter også vil blive drøftet om der er stemning for etablering af en “bredbåndsforening” eller om en af de andre muligheder ønskes.

Vedhæftet er slideshow fra præsentationen på rådhuset.

bredbaandsprojekt

Skriv et svar