Generalforsamling

I henhold til vedtægterne i Gl. Skovlunde Landsbylaug indkaldes til ordinær generalforsamling i Skovlunde Kulturhus (Brug Indgang 2) Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og eventuelt forslag til budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Bemærk, at du skal være medlem og have betalt kontingent for at deltage i generalforsamlingen. Kontingentet på kr. 200 kan betales inden på Coop Bank nr. 6620 3975970 med angivelse af navn og adresse. Kontingent kan også indbetales via Mobile Pay til nr. 28572231 (Dorthe Thomsen) med angivelse af navn.

Vi kan oplyse, at alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Vedtægterne kan læses på gammel.skovlunde.dk, og her vil forslag til behandling blive slået op i takt med, at de kommer ind.

På hjemmesiden har man mulighed for at registrere sig, så man automatisk modtager besked om nye indlæg.

Vi opfordrer dig til at møde op og høre mere om, hvad Lauget arbejder med.

Skriv et svar