Svar på naboorientering om Kavsbjerggård

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Planerne for Kavsbjerggård har været til naboorientering. Bestyrelsen i Landsbylauget og Skovlunde Lokalråd har indsendt deres svar.

Landsbylauget svarer, at vi ikke umiddelbart har indvendinger til projektet, men at vi beder om, at Kroppedal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af den ydre fremtoning af tage og vinduer.

Se også Lokalrådets svar.

Skriv et svar