trafik i Gl skovlunde

I forbindelse med den kommende ombygning af Ballerup Boulevard, har Gl. skovlunde landsbylaug forespurgt om en åbning fra Gl. skovlundevej til Ballerup Boulevard. Dette for at forbinde Gl. skovlunde med resten af Skovlunde samt for at få en alternativ udkørsel fra Gl. skovlunde, så trafik ikke udelukkende skal igennem Gl. skovlundevej eller Ejbyvej.

Ved møde på Rådhuset den 10/08 blev problematkken med åbningen mod Boulevarden fremlagt af kommunens trafik rådgiver, som frygtede at Gl. skovlunde ville få en voldsom forøgelse at gennemkørsels trafikken såfremt der blev åbnet for udkørsel til Ballerup Boulevard, især når ombygningen/nybygningen af centeret blev en realitet.

Herudover blev problematikken om den eksisterende lukning af Lystoften kontra trafik på Ejbyvej vendt.

Enden på mødet blev, at der den 29/09 skulle afholdes en besigtigelse af trafik og vejforhold i gl skovlunde, herunder en helhedsløsning hvorunder også Lystoften skulle inddrages.

Den 29/09 mødtes landsbylauget ved Jens Minnet og Søren Holtze med trafikrådigveren, projektlederen og trafikchefen for Ballerup Kommune.

Vi gik igennem Ejbyvej og så på vejforløbet samt de oversigtsforhold der er og på de muligheder der foreligger for ændringer i forløbet.

Herefter blev krydsningen ved Bybjergvej/Ejbyvej, der hvor Lystoften skulle komme ud, gennemgået med de problematikker der vil afstedkommes af en åbning af Lystoften.

Efterfølgende gik vi af Kildestrædet og så på tilslutningsforholdene til enden af Gl.skovlundevej og hvordan dette kunne ændres så Kildestrædet kunne bruges som alt udkørsel fra boligerne i den ende af Skovlunde.

Turen gik efterfølgende af Gl. skovlundevej og problematkken i svinget ved andelsboligerne blev vendt, ved udkørslen fra Ved Kæret og frem til Lystoften blev forholdene omkring den forhøjet hastighed drøftet samt den nye udkørsel fra Kavsbjerglund som vil komme til at give udfordring for trafikken på den øverste del af Gl. skovlundevej.

Da vi nåede Lystoften gik vi ned til lukningen og så på hvilke løsninger der kunne komme på tale, ved en åbning af Lystpften, hvorefter vi returnerede til pumpehuset.

Planen er nu følgende:

Ballerup kommune har bed trafikrådgiveren lave en helhedsløsning for Gl. skovlunde incl åbning af Lystóften, som skal indarbejdes i planen.

Landsbylauget indkalder til en borgermøde, når denne plan er fremlagt, så Vi kan debaterer dette og komme med en fælles udmelding.

Så Vi ser fem til at få den debat herinde.

Mvh
Landsbylauget.

Skriv et svar