Referat af bestyrelsesmøde 07.04.2015

Det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse blev afholdt den 07.04.2015 kl. 20-22.

Følgende punkter blev gennemgået og drøftet:

1.Konstituering af Gammel Skovlunde landsbylaug:

Som formand blev valgt Søren Holtze, som kassere valgt Camilla Reesen. Jens Minnet og Ulla Larsen indgår som menig bestyrelses medlem.

2. Gennemgang af gl. skovlunde landsbylaug´s historie.

Landsbylaugets tilblivelse blev fortalt af Jens.

3. Samtale om hvilket ønsker der fra landsbylaugets side er til trafikplanen i Skovlunde

Det blev drøftet og ønsker fremsendes i brev til kommunen, umiddelbart efter borgermødet den 9/4.

Hovedpunkterne er, ønsket om at åbne for kørsel fra Gl.skovlundevej til Ballerup Boulevard. Åbning af Lystoften for gennemkørsel, samt at der bliver lavet en forhøjelse i krydset Gl.skovlundevej/Ejbyvej/Ved Kæret, således at der bliver et “stille” område ved pumpehuset.

4. Gennemgang og drøftelse af indarbejdning af ny hjemmeside.

Den nye hjemmeside blev vendt og drøftet, hvad og hvordan denne skal benyttes. Det blev besluttet at alt fremtidig korspondance vil foregår fra hjemmesiden, hvorfor alle muligheder for at “promovere” hjemmesiden skal udnyttes. Herudover vil det også på hjemmesiden være hvor man melder sig ind i Landsbylauget.  Der arbejdes videre med hjemmesiden og den forventes at komme offecielt i luften i forbindelse med omdelingen af referatet fra generelforsamlingen.

5. Ny bank

Efter at have oplevet besværlighederne med den nyværende bank, som også blev drøftet på generelforsamlingen, er det besliuttet at kasseren åbner en konto i en ny bank. Til kontoen vil blive tilknyttet en Mobilpay konto. I samme forbindelse blev det besluttet at medlemsskabs perioden løber fra 1/5 -30/4. Med betalingsfrist den 15/5 i hvert år.

6. Kavsbjerggaard

Der blev talt om fremdriften og om hvilken informations niveau lauget har fået fre kommunen. Herefter blev rådsmødernes referater gennemgået. Hørringssvar og resultater blev vendt. Det blkev besluttet at kontakte Bygherren for at forhøre om fremdriften og valg at bygnings materialer.

Mvh

Sørren Holtze

Skriv et svar