Generalforsamling i Landsbylauget.

Der har i aften været afholdt en ganske godt besøgt generelforsamling i Gl. Skovlunde Landsbylaug.

Det blev til spændende drøftelser om, hvor vi gerne vil have landsbyen hen, og hvilke tiltag der kunne være ønskelige.

Derudover blev kontingentet for næste år fastsat/bibeholdt på de 200 kr/år.

De indbetalte kontingentmidler vil blandt andet blive brugt i forbindelse med afholdelse af fastelavn, som er den 24/2 kl 10 ved pumpehuset, ved rengøring i gadekæret, hvor lauget byder på pølser, øl, vand mv, ved havevandringen hvor der bliver indbudt en kyndig person der kan fortælle hvordan landsbyhaver historisk er opbygget og hvad disse indholder, samt til sidste men ikke mindst til indkøb af kul og andet i forbindelse med landsbyfesten.

Se datoerne på årshjulet som er opslået her på hjemmesiden.

Så se at få betalt kontingentet, nævn for din nabo at det er nu, for jo flere medlemmer og jo flere midler der er, jo flere arrangementer kan der afholdes.

Skulle Du ligge inde med en god ide til et arrangement, så tøv ikke med at kontakte Landsbylauget, vi vil meget gerne have alle de input vi kan få.

Det officielle referat fra generelforsamligen vil blive offentliggjort på denne hjemmeside senere.

Mvh

Gammel skovlunde landsbylaug´s bestyrelse

Skriv et svar