Hvorfor være medlem?

Gl. Skovlunde Landsbylaug har til formål af varetage fælles interesser for beboerne i Gl. Skovlunde, så vi bevarer og videreudvikler det enestående landsbymiljø i Gl. Skovlunde:

 • Landsbylauget skal fremme og støtte en kultur blandt beboerne, som aktivt arbejder for bevarelse af landsbymiljøet
 • Landsbylauget skal repræsentere beboerne over for kommunen i forhold, der vedrører Gl. Skovlunde og har indflydelse på landsbymiljøet.
 • Landsbylauget skal støtte beboerne i Gl. Skovlunde til at understøtte lokalplanen og fremme landsbymiljøet
 • Landsbylauget skal styrke det sociale samvær i Gl. Skovlunde som en vigtig del af landsbymiljøet

Det er vigtigt, at vi står sammen om landsbymiljøet, ellers risikerer vi at miste det.

Fællesskab giver styrke

Landsbylauget samarbejder konstruktivt med Ballerup Kommune, så Gl. Skovlunde bliver hørt og forstået i de sager, der er særlige for landsbyen, det værende byggesager, trafik, vedligeholdelse af gadekæret m.v., anvendelse af pumpehuset og meget mere.

Landsbylauget har deltaget aktivt i udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Gl. Skovlunde og den tilhørende bevaringsvejledning, hvor også Kroppedal Museum har været inde over for bidrage med viden om den særlige nordsjællandske stil, som Gl. Skovlunde i sjælden grad repræsenterer.

Jo flere vi står sammen i landsbylauget, des større styrke har vi  i samarbejdet med kommunen. Og jo mere vi står sammen, des bedre har vi det sammen.

Det sociale miljø er værdifuldt

Én ting er, at det giver værdi at bo i et nydeligt landsbymiljø, men lige så vigtigt er det, at vi fungerer godt sammen.

Derfor arbejder landsbylauget med en række aktiviteter, som gør det sjovere og mere nærværende at leve i landsbyen.

Aktuelt arbejdes der med en række aktiviteter, rækkende fra ren hygge til praktisk arbejde i fælleskab:

 • Landsbyfest
 • Fastelavn
 • Tour de Glögg
 • Havevandring
 • Vedligeholdelse af gadekæret (og lidt mad og drikke)
 • Ølsmagning (i støbeskeen)
 • Vedligeholdelse af pumpehuset (også i støbeskeen)

Medlemskab

Det koster kun 200 kr. pr. hustand pr. år at være medlem og  støtte Landsbyens aktiviteter, som burde kunne indpasses i de fleste budgetter. Og så koster det lidt deltagelse efter egen interesse og egen samt fælles fornøjelse.

Et miljø, der er værd at bevare